Ziua Eroilor

Doamnelor și domnilor invitați din Polonia, Ungaria, Germania

Dragi brebeni,

Inălţarea Domnului Hristos, legată inseparabil de Sfânta Înviere sunt cei doi stâlpi pe care se zideşte eterna sa dumnezeire şi credinţa mântuirii noastre. Azi e praznicul spiritualităţii pure şi absolute a creştinătăţii îndumnezeite prin viaţa exemplară a Fiului Omului, care se Înalţă la ceruri pentru a sta de-a dreapta Tatălui.

De pe culmile absolutului religios, clipa de azi cu semnificaţia triumfului permanent al idealului creştin se coboară lin în valea relativităţii, pe plaiurile scumpe ale pământului nostru şi se întegrează perfect şi total în istoria naţională ca zi a eroilor...............

Dintre atâtea zile de reculegere „Ziua Eroilor” este şi una din cele mai sfinte sărbători care ne poate da prilej de aducere aminte, căci prin jertfa lor au devenit pentru noi toţi un adânc legământ sufletesc şi înălţare.......

În această sfântă zi, ei cer de la noi să ne schimbăm firea prin înnoirea minţii, schimbarea mentalităţii, şi o recâştigare a gândirii sfinte care să ne ducă spre o renaştere, o reînnoire a sufletelor noastre în a deveni mai buni, mai cinstiţi, mai muncitori, plini de înţelegere şi dăruire. În a ne contopi cu sufletul, viaţa, durerile şi nevoile întregului popor......

Cinstirea faptelor lor eroice le-o vom arăta şi dovedi nu prin simple discursuri şi confesiuni retorice, ci prin înălţarea noastră la măreţia şi strălucirea jertfei lor! Făclie de lumină şi de înălţare, eroii neamului ne cer astăzi un stil de viaţă nouă şi devotament cu dăruire pe altarul neamului.

Să plecăm genunchii şi inimile noastre pentru pioasa reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă, în rugăciunea noastră pentru veşnica lor odihnă!

Dormiţi în pace scumpi eroi şi pomenirea voastră să fie în veci!

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!”

Acestea sunt câteva rânduri din expunerea primarului Adrian Ungureanu, din 6 iunie 2019, de Inălțarea Domnului Hristos, Ziua Eroilor.

La eveniment au participat delegații din localitatea parteneră Jablonka – Polonia, condusă de primarul Antoni Karlak, din localitatea Negymanyok - Ungaria, condusă de primarul Bela Karol si din localitatea Reichelsheim – Germania, condusă de Gerd Hubner, secretar si Wilma Lieb, viceprimar.

De asemenea au mai participat, personalul primăriei Brebu, cadre didactice și elevii școlii generale Matei Basarab, conduși de dl director Viorel Codarcea, numeroși cetățeni ai comunei Brebu. Slujba a fost ținută de preoții celor patru biserici din Brebu. Fanfara Consiliului Județean Prahova, a fost prezentă pe parcursul întregii manifestații.

             
Ultima modificare Joi, 13 Iunie 2019 07:26