20.03.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru lucrarea “Punere in siguranta in regim de urgenta a DC4 si camin Cultural, sat Pietriceaua, com. Brebu, jud. Prahova”,

CAIET DE SARCINI pentru lucrarea “Punere in siguranta in regim de urgenta a DC4 si camin Cultural, sat Pietriceaua, com. Brebu, jud. Prahova”,

FORMULARE pentru lucrarea “Punere in siguranta in regim de urgenta a DC4 si camin Cultural, sat Pietriceaua, com. Brebu, jud. Prahova”,

13.03.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanţare nerambursabilă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pentru 2018

HOTĂRARE privind atribuirea contractelor de finanțare nerambusabilă din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii 350/2005