16.11.2017

Anunt publicitar 1238501 Piese si accesorii pentru vehicule Anunt publicitar nr. 138501

18.09.2017

Refacere aparare de mal si consolidare zona podet tip ochelari pe DC4C, sat Pietriceaua, com Brebu jud Prahova  Invitatie de participare

Anulare anunt publiciar 121090 Refacere aparare de mal si consolidare zona podet tip ochelari pe DC4C, sat Pietriceaua, com Brebu jud Prahova  Anulare anunt publicitar

14.09.2017

Refacere aparare de mal si consolidare zona podet tip ochelari pe DC4C, sat Pietriceaua, com Brebu jud Prahova  Invitatie de participare

12.09.2017

Demolare Cladire Anexa C1 - Apa din comuna Brebu, județ Prahova  Invitatie de participare Fisa de date Formulare Partea Desenata Partea Scrisa

23.08.2017

Procedura interna - privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie directa de bunuri, servicii si lucrari la Primaria comunei Brebu Brebu" Procedura achizitii directe

20.07.2017

Anunt in vederea achizitiei serviciilor de dirigentie santier pentru ''Consolodare platforma rezervoare apa in satul Pietriceaua comuna Brebu" Anunt achizitie

30.06.2017

Expertiza tehnica ''Reabilitare drum comunal DC3 Brebu- Podu Cheii, tronson I comuna Brebu''Scrisoare de intenție, caiet de sarcini, model contract

14.06.2017

Organizare evenimente 2017    Scrisoare de intenție, caiet de sarcini şi model contract prestării servicii

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese     Scrisoare de intenție, caiet de sarcini şi model contract prestării servicii

12.06.2017

Dirigentie DC3 tronson 1   Model de contract publicitate numarul 100248

18.05.2017

Solicitare produse de curatenie    Click aici pentru mai multe informații! 

14.04.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE  pentru acordarea de finanţare nerambursabilă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

HOTĂRARE  privind atribuirea contractelor de finanțare nerambusabilă din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii 350/2005