18.05.2017

Solicitare produse de curatenie  

14.04.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE  pentru acordarea de finanţare nerambursabilă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

HOTĂRARE  privind atribuirea contractelor de finanțare nerambusabilă din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii 350/2005

CAIET DE SARCINI SI CONTRACT PRESTARII SERVICII    ,,Organizare evenimente in comuna Brebu 2017"