cadru-natural
Date generale, forme de relief (morfologie)

Comuna este situata in partea central estica a tarii pe partea stanga a bazinului hidrografic din cursul mediu superior al raului Prahova. Coordonate : coltul sud-vestic, paralela de 45 grade latitudine nordica si meridianul de 25 grade longitudinea estica iar coltul nord-estic, paralela de 45 grade latitudine nordica si meridianul de 25 grade longitudine estica.

Limita teritoriului administrativ al comunei este reprezentata de raul Doftana in partea de vest, apoi de valea Paltinoasa la nord-vest, dupa care limita urmareste culmea deluroasa ce trece prin varful Barbesi la nord pana in plaiul Bertei. In continuare, la vest limita traverseaza o serie de vai torentiale de la obarsia vaii Alunis pana in dreptul varfului Brebu, dupa care urmareste sinuos culmea deluroasa principala ce trece prin varful Telega. Comuna Brebu este cunoscuta in trecut ca statiune balneoclimaterica datorita izvoarelor sarate si sulfuroase utilizate la inceputul secolului XX.

Geo-tectonica

Din punct de vedere structural Subcarpatii corespund unitatilor mari externe ale flisului cretacic si paleogen. Zona Flisului ocupa cea mai mare parte a Subcarpatilor interni si este alcatuita din formatiuni sedimentare de varsta cretacica (calcare, conglomerate, gresii, marne si marmo-calcare), paleogene (marne, calcare, disodile, gresii si marne) antrenate in structura tectonic complexa a panzelor de sariaj si depozite paleogen-miocene (gresii, conglomerate, tufuri, gipsuri, argile, marne, marno-calcare) ce formeaza cuvertura post-tectonica a unitatilor cu tectogeneza miocen inferioara. Zonele de terasa superioara sunt reprezentate prin depozite aluvionare care apartin nivelului mediu al pleistocenului superior si sunt constituite din depozite groase de 5 - 14 m de pietrisuri cu bolovanis si nisip acoperite de depozite deluvial-proluviale cu grosimi de 0,5-3.00 m.

Zona de nord a teritoriului comunei ce corespunde satului Pietriceaua si drumului de acces este intens fragmentata de liniile de sariaj, inrerupte de falii transversale pe structura si mici falii verticale. O linie de falie apare in dreptul lacului din zona centrala a satului Brebu si pe ea s-a format de-alungul timpului zona depresionara de astazi.

Conditii geotehnice

Suprafata cuprinsa in intravilanul satelor comunei Brebu cuprinde functie de conditiile geologo-geotehnice si morfologice urmatoarele zone:

-          Zone improprii de construit reprezentate prin zonele de curs ale retelei hidrografice si zonele de versant cu potential de instabilitate ridicat;

-          Zone bune de construit cu amenajari speciale in care sunt cuprinse zonele de culme deluroasa , versantii cu panta medie afectati de alunecari de teren stabilizate sau active, dar superficiale cu adancimi ale planului de alunecare mai mici de 2,0m , zonele de terasa limitrofe versantilor cu instabilitate accentuata sau cele in care apar argile active – foarte active cu unflari si contracti mari;

-          Zone bune de construit fara amenajari reprezentate prin terasa superioara pe care este situata vatra satelor Brebu Megiesesc , Brebu Minastirei, Podul Cheii pe terasa joasa de pe partea stanga a raului Doftana.