Compartiment Cadastru si Registrul Agricol

 

Birou Financiar-Contabil, Impozite si Taxe

  • Anexa la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice Descarca aici
  • Anexa la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice Descarca aici
  • Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire  Descarca aici
  • Declaratie privind stabilirea impozitului pe cladiri - PF Descarca aici
  • Declaratie privind stabilirea impozitului pe cladiri - PJ Descarca aici
  • Declaratie taxa firma Descarca aici
  • Cerere eliberare certificat fiscal  Descarca aici
  • Declaratie mijloace de transport  Descarca aici