25.03.2022

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE IN BAZA LEGII 350/2006 PENTRU ANUL 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE      PROGRAMUL ANUAL      

15.03.2022

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIE BRAD ARTIFICIAL SĂRBĂTORI IARNĂ

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI 

07.02.2022

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIE LUCRĂRI REFACERE DC4, L=0,025 KM, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI        DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ      

01.02.2022

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIE ”STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI

12.10.2021

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZITIE LUCRARI REFACERE CAROSABIL PE TRASEU CONDUCTA CANALIZARE PE DRUMURI LOCALE COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI

08.10.2021

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE DESZAPEZIRE IN COMUNA BREBU IN PERIOADA OCT.2021 - MAR.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE      CAIET DE SARCINI      NOTA JUSTIFICATIVA PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE 

27.05.2021

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE IN BAZA LEGII 350/2006 PENTRU 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE      PROGRAMUL ANUAL      ANUNȚ DE ATRIBUIRE   

11.05.2021

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTĂ PENTRU ACHIZITIE LUCRĂRI AMENAJARE SPAŢIU DE RECREERE PARC, ÎN COMUNA BREBU, JUDEŢUL PRAHOVA

INVITAŢIE DE PARTICIPARE     

28.04.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTA - TOCATOR CRENGI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE     

27.08.2020

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA – ETAPA 2

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI    PROCES VERBAL EVALUARE OFERTE   

11.08.2020

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA – ETAPA 2

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI    PROCES VERBAL EVALUARE OFERTE   

06.07.2020

SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA ETAPA 2

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     CONTRACT LUCRARI  PROCES VERBAL EVALUARE OFERTE

03.07.2020

SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA ETAPA 2

DECIZIE ANULARE ACHIZIȚIE   

23.06.2020

SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA ETAPA 2

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     CONTRACT LUCRARI

30.04.2020

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE IN BAZA LEGII 350/2006 PENTRU 2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE      PROGRAMUL ANUAL     HOTĂRARE      ANUNT ATRIBUIRE

29.08.2019

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE TROTUARE ADIACENTE DJ 214 – 1.30 KM, ÎN COMUNA BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ     CONTRACT LUCRARI

09.05.2019

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE IN BAZA LEGII 350/2006 PENTRU 2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE     

PROGRAMUL ANUAL HOTĂRARE

22.04.2019

REPARAȚII CURENTE STRĂZI COMUNA BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI

25.02.2019

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU „REABILITARE STRĂZI COMUNA BREBU”

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     

26.07.2018

CONSOLIDARE SI REFACERE DRUM LOCAL 0.100 KM, SATUL PODU CHEII, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT     

26.04.2018

ANVELOPARE ȘCOALĂ ''MATEI BASARAB'' COM. BREBU, JUD. PRAHOVA

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     CONTRACT LUCRARI

20.03.2018

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ A DC4 ŞI CĂMIN CULTURAL, SAT PIETRICEAUA, COM. BREBU, JUD. PRAHOVA

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     PROIECT TEHNIC     CONTRACT LUCRARI

13.03.2018

ACORDAREA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PERSOANELOR FIZICE SAU PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI NONPROFIT MENITE SĂ SPRIJINE REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU 2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE       HOTĂRARE