Comuna Brebu este situata in zona de influenta a Municipiului Campina (cca 7 km), iar distanta pe cai de comunicatie rutiera pana la resedinta de judet Municipiul Ploiesti este de cca 40 km. Comuna Brebu nu este deservita de cale ferata, cea mai apropiata statie CFR este la Campina.

Comunicatiile rutiere si tranporturile de marfuri si calatori se asigura prin urmatoarele drumuri clasate:

  • cai de comunicatie rutiera si transport extrateritoriale: DJ 214 (Campina- Brebu – Pietriceaua- Alunis)
  • cai de comunicatie si transport local, in spatiul intracomunal, intre resedinta de comuna si satele componente : DC3 (Brebu -Podu Cheii); DC4 (DJ214-Pietriceaua);

Comuna Brebu nu dispune de o alta legatura rutiera cu sistemul de localitati dezvoltat pe Valea Doftanei, ceea ce ii diminueaza accesibilitatea si o izoleaza in situatia deteriorarii actualului acces rutier (in situatii de risc natural).

In teritoriu administrativ nu exista trupuri izolate cu diferite functiuni care sa ridice probleme de asigurare a accesibilitatii rutiere.

Prevederi ale PATN cu privire la teritoriu comunei Brebu:

-          Legea nr. 171/1997 – sectiunea a II – a apa; localitate importanta alimentata cu apa in perioada 1998 - 2005;

-          Legea 351/2001 – reteaua de localitati : satul resedinta de comuna Brebu Minastirei este de rangul IV, iar satele componente  de rangul V, cu nivelurile de dotare corespunzatoare.

-          Legea 575/2001 – zone de risc natural: potentialul de producere a alunecarilor: risc ridicat, tipul alunecarilor: primara si reactivata.

-          Legea 5/2000 zone protejate: valori de patrimoniu cultural de interes national -“Ansamblul Manastirii Brebu”; unitate administrativ-teritoriala cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national.