Alimentarea cu apa

Satele Brebu Minastirei si Brebu Megiesesc (partial) beneficiaza de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat. Lucrarile au demarat pe baza unor licitatii internationale deschise conform HG 687/1997. Prima etapa a proiectului de alimentare cu apa si executia au fost realizate de firma SOLEL BONEH INTERNATIONAL - TAHAL JOINT VENTURE, beneficiarul fiind MLPTL si Consiliu Judetean Prahova.

In aceasta etapa s-a realizat conducta de aductiune apa potabila recordata la conducta magistrala de apa potabila care vine de la Paltinu, rezervor de inmagazinare si statie de pompare in zona industriala.rezervor, statie de pompare si statie de clorinare in zona centrala a satului Brebu.

O a doua etapa a investitiei s-a derulat in perioada 2000-2002, investitia fiind suportata de Consiliu Judetean Prahova si de Consiliu Local al Comunei Brebu si s-a extins reteaua de distributie cu 17 km.

A treia etapa a dezvoltarii s-a facut pe program SAPARD cu confinantarea locala. In satul Brebu Megiesesc mai sunt cateva strazi in zona de est care beneficiaza de alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat.Din conducta de aductiune, apa este preluata intr-un rezervor de inmagazinare de unde este trimisa cu ajutorul unei statii de pompare la statia de clorinare amplasata in zona centrala in apropierea Ansamblului Manastiresc Brebu. Aici exista si un rezervor de inmagazinare apa pentru consumul populatiei si pentru incendiu. De aici, printr-o statie de pompare, apa tratata este trimisa la un alt rezervor situat in zona de nord a satului Brebu. De la rezervoare apa se distribuie gravitational prin conducte catre gospodariile consumatori.

Locuitorii satelor Pietriceau si Podul Cheii nu beneficiaza de alimentarea cu apa in sistem centralizat. Gospodariile si dotarile isi asigura apa din panza freatica prin fantani de tip rural prin drenuri.

Canalizarea: incepand cu primavara anului 2013 in satele Brebu Manastirei si Brebu Megiesesc s-a dat in exploatare reteaua de canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii

Satele comunei Brebu sunt racordate la sistemul energetic national prin doua linii electrice aeriene de 20 KV si anume LEA 20 KV Brebu – Telega cu iesiri din statia 110/20 KV Doftana si LEA 20 KV Slanic cu iesire din statia 110/20 KV Slanic. La LEA 20 KV Brebu – Telega sunt racordate posturile de transformare din Brebu si Podu Cheii , la LEA 20 KV Slanic sunt racordate posturile de transformare din satul Pietriceaua.

Posturile de transformare sunt de tip aerian, amplasate pe localitati, dupa cum urmeaza :

 

SAT BREBU

PTA 159   20/0,4 Kv – Sora

250 KVA

PTA 158   20/0,4 KV

250 KVA

PTA 155   20/0,4 KV – Cimitir

250 KVA

PTA 55     20/0,4 KV – PAN CENTRAL

160 KVA

PTA162   20/0,4 KV – PANA

160 KVA

PTA156   20/0,4 KV – MUZEU

160 KVA

PTA 157 20/0,4 KV – MALUL LUPULUI

160 KVA

PTA 154 20/0,4 KV – TANASICA

250 KVA

PTA 160 20/0,4 KV – PISCANI

80 KVA

PTA 35   20/0,4 KV – SERVICE

100 KVA

PTA 20   20/0,4 KV – STATIE PECO

2 x 1600 KVA

SAT PODU CHEII

PTA 161   20/0,4 KV

80 KVA

SAT PIETRICEAUA

PTA 164   20/0,4 KV

100 KVA

PTA 163   20/0,4 KV

100 KVA

PTA 151   20/0,4 KV

63 KVA

La posturile de transformare sunt conectate retele electrice de distributie publica existente pe stalpi de beton la care sunt bransati consumatori de energie electrica abonati.

Telefonizarea comunei Brebu se asigura prin centrala telefonica automata de tip GOLSTAR cu 1040 linii instalata la Brebu in luna iunie 1996, racordata la reteaua telefonica interurbana in cablu fibra optica. Racordarea abonatilor la centrala telefonica se realizeaza prin retele telefonice aeriene montate suspendat, in general pe stalpi de energie electrica. Centrala telefonica deserveste si satele Podu Cheii si Pietriceaua.

Alimentarea cu gaze naturale

Numai satele Brebu Minastirei si Brebu Megiesesc sunt alimentate cu gaz metan, statia de reglare gaze fiind amplasata pe teritoriul comunei Telega.Locuitorii satelor Pietriceaua si Podu Cheii isi asigura incalzirea cu sobe pe combustibil solid (lemne) iar preparare hranei cu aragaz cu butelii.