IANUARIE

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Comuna Brebu

Hotararea privind formularea si introducerea in instanta a unei actiuni civile privind postarile publice facute pe grupul de socializare ,,Facebook'' de catre domnul Codarcea Viorel

Hotararea privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu pentru anul 2020

Hotararea privind validarea Dispozitiei nr.251 din 23.12.2019 referitoare la rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2020-2021

Hotararea privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Comunei Brebu

Hotararea privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.11 din 11.03.2015 privind darea in administrarea Scolii Matei Basarab a imobilelor in care isi desfasoara activitatea, proprietatea publica a comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti a imobilului situat in comuna Brebu, str. Matei Basarab, nr.197 in spatii cu destinatia de biblioteca comunala

Hotararea privind montarea placutelor cu numere administrative pe imobile si a placutelor cu denumiri de strazi in comuna Brebu (satul Manastirei si satul Megiesesc)

Hotararea privind modificarea anexei (salarizare personal biblioteca comunala) la HCL nr.45 din 24.06.2019

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 FEBRUARIE

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare strazi Comuna Brebu - tronson II''

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

Hotararea privind respingerea proiectului de hotarare referitor la raportul de activitate desfasurat de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019

Hotararea privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Codarcea Livia inregistrata sub nr. 1845 din 07.02.2020 la Consiliul Local al comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare ale UAT Comuna Brebu la 31 decembrie 2019

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 decembrie 2019

Hotararea privind participarea Comunei Brebu la editia a IV-a a caravanei automobilistice '' Go Romania!'' in perioada 31 mai - 1 iunie 2020

Hotararea privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020

Hotararea privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice a obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Sala de sport cu tribuna 180 locuri'' din Comuna Brebu, str. Stadionului, nr.3, judetul Prahova

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului UAT Comuna Brebu

Hotararea privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Codarcea Livia inregistrata sub nr.1844 din 07.02.2020 la Consiliul Local al comunei Brebu