IANUARIE

Hotararea privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii local ’’Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Padurarului, Sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova - Tronson III’’

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 59/08.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare si refacere drum DC 4B si consolidare versant, satul Pietriceaua, Comuna Brebu”

Hotararea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Brebu, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

Hotararea privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Brebu

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului unitatii administrativ teritoriale Brebu

 FEBRUARIE

Hotararea privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant din comuna Brebu, în anul şcolar 2019-2020

Hotararea privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2019

Hotararea privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice in Comuna Brebu, Judetul Prahova

Hotararea privind aprobararea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, Tronson III, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova’’ si a devizului general

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de alimentare cu apa, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova’’ si a devizului general

 MARTIE

Hotararea privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Consolidare si refacere drum DC 4B si consolidare versant, sat Pietriceaua, Comuna Brebu’’

Hotararea privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea asocierii in participatiune intre Comuna Brebu si Comuna Bertea, in vederea modernizarii drumului de interes local ‘’DC 4 din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova, Tronson III, judetul Prahova’’

Hotararea privind aprobarea efectuarii investitiilor noi din excedentul anului 2018, venituri proprii

 APRILIE

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019

Hotararea privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Polona pentru a participa la ,,Zilele Romaniei la Targul International de Arta Populara de la Cracovia’’ – 14 - 19 august 2019

Hotararea aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna si terenurile de sport aflate in administrarea Comunei Brebu, Judetul Prahova